FRANKE

Käyttöehdot

Franken nykyisen sivuston (sivusto) tarkoituksena on tarjota opastusta, tietoja, viestejä ja vinkkejä. Toivomme, että nautit sivuston käytöstä haluamallasi tavalla. Kannattaa kuitenkin huomioida, että sivustossa julkaistun materiaalin lataaminen on sallittua ainoastaan henkilökohtaiseen, epäkaupalliseen käyttöön ja käytön aikana materiaalista ei saa poistaa tekijänoikeustietoja tai muita omistamiseen liittyviä tietoja. Sivuston sisällön jakaminen, muuttaminen, siirtäminen, uudelleenkäyttö, raportointi tai käyttäminen julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty ilman Franken etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kielto koskee sivustolla olevaa tekstiä, kuvia, ääni- ja videomateriaalia.

Sivuston käytössä tulee noudattaa seuraavia ehtoja ("Käyttöehdot ") sekä kaikkia soveltuvia lakeja. Käyttämällä Sivustoa suostut noudattamaan rajoituksetta seuraavia Käyttöehtoja.

Käyttöehdot
1. Sivuston sisältö on kokonaisuudessaan suojattu tekijänoikeus- ja tavaramerkkisuojalla (ellei sitä ole toisin merkitty tai määritetty) eikä sisältöä saa käyttää muutoin kuin näissä käyttöehdoissa kuvatulla tavalla ilman Franken etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Franke ei myöskään takaa tai väitä, että sivustolla julkaistun materiaalin selaaminen ei loukkaa sellaisten kolmansien osapuolten oikeuksia, jotka eivät ole Franken omistuksessa tai sen tytäryhtiöitä.

2. Franke pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin julkaisemaan sivustolla oikeaa ja ajantasaista tietoa. Franke ei kuitenkaan takaa tai väitä, että sivustossa olevat tiedot ovat oikeita, eikä vastaa sivustossa esitetyissä tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai puutteista.

3. Sivuston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Franke eikä muu sivuston luontiin, tuottamiseen tai jakamiseen liittyvä taho vastaa mistään sivuston käytöstä aiheutuvista suorista tai välillisistä vahingoista, varallisuusvahingoista tai epäsuorista tai oikeudellisista vahingoista. EDELLÄMAINITTUA RAJOITTAMATTA, KAIKKI SIVUSTON SISÄLTÖ TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA,TAKUUT TALOUDELLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ SEKÄ SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN. Franke ei vastaa Sivuston avaamisesta, käytöstä tai selaamisesta tai materiaalien lataamisesta aiheutuvista vahingoista tai käyttäjän tietokoneeseen tai muuhun omaisuuteen siirtyvistä virustartunnoista syntyvistä vahingoista. Sivustossa käytettävä tai sieltä ladattava materiaali voi olla niihin rajoittumatta ääni-, teksti- video- tai tietomateriaalia.

4. Mitään sisältöä, jota käyttäjä lähettää sivustolle sähköpostitse tai muulla tavalla, mukaan lukien niihin rajoittumatta tietoja, kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia ja niin edelleen, ei käsitellä luottamuksellisena ja käyttäjän omistamana tietona. Franke tai sen tytäryhtiöt voivat käyttää niille siirrettyjä tai postitettuja tietoja mihin tarkoitukseen tahansa mukaan lukien niihin rajoittumatta kopioimalla, paljastamalla, siirtämällä, julkaisemalla, lähettämällä tai postittamalla. Lisäksi Franke saa vapaasti käyttää käyttäjän mitä tarkoitusta varten tahansa sivustoon lähettämiin viesteihin sisältyviä ideoita, käsitteitä, tietotaitoa tai tekniikoita mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta näihin tietoihin perustuvaa kehittämistä, tuotantoa tai markkinointia.

5. Kaikki sivustolla julkaistavat tavaramerkit, logot ja palvelumerkit (yhteisesti "tavaramerkit") ovat Franken ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Mitään tähän sivustoihin sisältyvää ei tule pitää epäsuorasti, vastaväitteitä rajoittamalla tai muuten lisenssin tai käyttöoikeuden myöntämisenä millekään sivustolla julkaistulle tavaramerkille ilman Franken etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tavaramerkkien tai muun sivun sisällön käyttäminen muuhun kuin näissä käyttöehdoissa kuvattuihin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty. Franke turvautuu käyttäjän tai kolmannen osapuolen taholta immateriaalioikeuksiinsa kohdistuvilta loukkauksilta lain sallimien mahdollisuuksien mukaan ja pidättää itsellään kaikki käyttöoikeudet.

6. Huomioi lisäksi, että Franke ei ole tarkastanut sivustoon linkitettyjä sivustoja, eikä vastaa muiden kuin sen omalla verkkosivustollaan sijaitsevista sivuista tai muista sivustoon linkitetyistä verkkosivustoista. Käyttäjä vastaa itse siirtymisestä linkkien välityksellä muille sivustoille.

7. Franke saattaa milloin tahansa muuttaa ja päivittää näitä käyttöehtoja. Tällaiset muutokset sitovat käyttäjää samalla tavoin kuin nämä käyttöehdot. Sen vuoksi käyttäjän tulee säännöllisesti tarkistaa kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot.

© Franke Medical All Rights Reserved

×