FRANKE

Soluperäisen lian testaaminen

HYGIENA SystemSURE PLUS & ULTRASNAP

Nopea tiedonsaanti on ensiarvoisen tärkeää sairaalahygienian valvonnassa. Kun testitulokset saadaan heti näytteenoton jälkeen, voidaan kohde tarvittaessa puhdistaa uudelleen ja olennaisesti vähentää kontaminaatioriskiä.

Hygiena -luminometrit ja pikatestit on kehitetty helppoon ja tehokkaaseen pintahygienian ja -puhtauden varmistamiseen. Kontaktimaljoilla ja -liuskoilla tulosten saaminen kestää useita päiviä, mutta Hygiena -luminometrilla ja pikatesteillä puhtauden varmistaminen onnistuu helposti muutamassa minuutissa.

Hygiena SystemSURE PlusTM - luminometri

Hygiena SystemSURE PlusTM on valodioditekniikkaan perustuva luminometri, jota käytetään yhdessä Hygiena UltrasnapTM pintahygieniatestin kanssa. Testi on tarkoitettu pinta- ja vesinäytteissä olevan soluperäisen lian testaamiseen. Luminometria perustuu soluissa olevan ATP-molekyylin kykyyn tuottaa valoa, kun se reagoi lusiferiinin kanssa. Syntyvän valon määrä on suorassa suhteessa näytteen sisältämään solumäärään. Tulos saadaan ns. RLU-arvoina (Relative Light Unit), jota verrataan aina ko.kohteen RLU-raja-arvoihin.

Hygiena UltrasnapTM -pintahygieniapikatesti

Ultrasnap™ testillä mitataan mikrobi-, kasvi- ja eläinsoluista peräisin olevaa ATP-molekyylien kokonaismäärää. Se on heti-käyttövalmis pintahygieniatesti, jota käytetään yhdessä Hygienan luminometrien kanssa. Kynän kokoisella ja - näköisellä testipuikolla on helppo ottaa näyte paitsi tasaisilta pinnoilta myös erilaisten suuttimien ja putkien sisältä. Pienikokoisuuden ja materiaalivalintojen ansiosta se on myös ympäristöystävällinen sekä edullinen muihin menetelmiin verrattuna.

© Franke Medical All Rights Reserved

×