FRANKE

Pesutehontestaus

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (ns. TLT-laki, 629/2010) sisältää lääkinnällisiksi laitteiksi luokiteltujen pesu- ja desindiointikoneiden ammattimaista käyttöä koskevia vaatimuksia. Ammattimaisella käyttäjällä tarkoitetaan mm. terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksikköä ja terveydenhuollon ammattihenkilöä, joka ammattia harjoittaessaan käyttää terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita; mm. standardin EN ISO 15883 vaatimusten mukaisesti valmistettuja pesu- ja desinfiointikoneita.

Laki asettaa ammattimaiselle käyttäjälle useita velvoitteita, jotka liittyvät mm. laitteiden huoltoon, ylläpitoon ja korjauksiin sekä toiminta- ja suorituskyvyn testaamiseen säännöllisesti. Lääkinnällisiksi laitteiksi luokitellut pesu- ja desinfiointikoneet on toiminta- ja suorituskyvyn osoittamiseksi validoitava säännöllisesti.

Määrävälein suoritettavien validointien välillä on suositeltavaa seurata pesu- ja desinfiointikoneiden pesutehoa indikaattorein.

Pesu- ja desinfiointikoneiden pesutehon seuranta indikaattorein

Pesutehon seurantaan on kehitetty erilaisia rutiinikäyttöön soveltuvia indikaattoreita. Niiden avulla pesutehon alenema on mahdollista havaita silloinkin, kun silmämääräinen tarkastelu ei paljasta poikkeamaa. Testilian on oltava teknisen spesifikaation CEN ISO/TS 15883-5 vaatimusten mukaista.

Oheisista linkeistä löydät ratkaisut pesutehon rutiininomaiseen testaamiseen.

© Franke Medical All Rights Reserved

×